Press "Enter" to skip to content

Archiv pro štítek: Egypt

Liberálové a islamisté hledají kompromis o budoucí podobě Egypta

S

S pádem autoritářského režimu v Egyptě padá také dosavadní politické uspořádání mezi státem a náboženstvím: nadvláda státu nad islámem. Nastupuje éra participativní a pluralitní politiky, éra, ve které se dosavadní jediná ideologická opozice stává stěžejním politickým aktérem. Nepřekvapilo tedy, že rychlý nástup…

Manifest islamismu

Utopie o spravedlivé společnosti radikálního myslitele Sajjida Qutba  Kdyby se hledal islamistický protějšek Leninova Co dělat?, byl by to spis egyptského myslitele a aktivisty Sajjida Qutba Milníky na cestě, který právě vychází v Academii. Podobně jako Lenin v něm vysvětluje, že stav muslimských zemí v době…

Sdílení post-komunistické transformační zkušenosti v Egyptě

S

Zatímco tři severoafrické země vstupují do procesu politických změn, Evropa hledá způsoby, jak podpořit jejich demokratizaci. Evropská komise v létě formulovala strategii zaměřenou na asistenci občanské společnosti, zvýšení mobility studentů a odborníků a otevírání trhů. K těmto obecným odpovědím přidaly východoevropské země,…