Press "Enter" to skip to content

Přednáška Muslimové v Evropě v Městské knihovně v Praze

M

Muslimové v Evropě: původ, současnost a trendy

Kdo jsou evropští muslimové? Jak se přistěhovalci z muslimských zemí integrují do evropských společností? Jaké jsou vztahy mezi muslimskými organizacemi a evropskými státy? Existuje něco jako evropský islám?
O původu a sociální a náboženské skladbě evropských muslimů, způsobech, jakými se měnilo jejich vnímání ze strany evropských společností, a nejdůležitějších trendech a také otázkách, týkajících se postavení islámu v sekulárních evropských státech přednáší politoložka Zora Hesová, M.A., Ph.D. z FF UK.

https://www.mlp.cz/cz/akce/e21800-muslimove-v-evrope/

Diskuze je uzavřena