Press "Enter" to skip to content

O CON+VIVIO

CONVIVIO je místo, stav mysli a a úsilí: místo pro shromažďování myšlenek, připravenost společně hledat odpovědi a jednat.

CONVIVIO pochází z románského slova označujícího setkání více lidí z určitého dobrého důvodu: jídlo, rozhovor, debata … jednou a a pak zase a zase znovu.

Pro mou rodinu, která žila po konci komunismu deset let v na samém jihu tehdy západní Evropy bylo convivio prostě jméno klubu, kde se v malém univerzitním městě pravidelně setkávali tehdy jediní cizinci, dnes bychom řekli přistěhovalci, se zvědavými místními, a učili se od nich hovořit jejich jazykem, žít jako oni a cítit se v novém prostředí zase jako lidé.

Cílem projektu CONVIVIO je být malá laboratoř společného bytí se vší naší rozmanitostí v liberálním rámci.

CONVIVIO vychází z předpokladu, že je možné, když náš pohled není zachycen statickými rozdíly, ale když se opře dopředu na společný cíl.

Stručně řečeno, tato webová stránka shromažďuje informace o různých formách koexistence, publikuje úvahy o tom, co leží za konfliktními a plodnými setkáními, a snaží se povzbudit k pozitivní akci.