Press "Enter" to skip to content

Konference: EVROPSKÝ FESTIVAL FILOZOFIE, červen 2015

k

EVROPSKÝ FESTIVAL FILOZOFIE „ KONFLIKT A SOULAD“

9. ročník Čtvrtek 4. 6. 2015
17.00 hod., velký sál Jupiter clubu
Islám v dějinách a dnes. Jeho vývoj v kontextu abrahámovských náboženských tradic – doc. PhDr.
Miloš Mendel, CSc., pracovník Ústavu religionistiky FF MU

17.30 hod., velký sál Jupiter clubu
Praktické zkušenosti z působení ve válečných oblastech – Ramiro Villapadierna, ředitel Institutu
Cervantes v Praze, bývalý válečný novinář

18.00 hod., velký sál Jupiter clubu
Michal Kubal, vedoucí zahraniční redakce České televize, bývalý válečný novinář

Pátek 5. 6. 2015
Menšina jako nositelka pravdy – Mgr. Michael Hauser, Ph. D., FÚ Akademie věd České republiky,
přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Stigma a emancipace – prof. PhDr. Pavel Barša, M. A., Ph. D., český politolog
Co jsme schopni si přiznat – Ivana Mariposa Čonková, aktivistka v oblasti práv romské menšiny
O marginalitě – Yasar Abu Ghosh, PhD., zabývá se marginalizací, strategiemi přežití lidí na okraji a
politickou antropologií.

Sobota 6. 6. 2015
17.00 hod., kinosál Jupiter clubu
Co je „Západ“ a má smysl hovořit o „obraně západní civilizace“? – Mgr. Zora Hesová, politoložka,
filozofka a islamoložka. Pracuje jako analytička a koordinátorka projektů Výzkumného centra AMO.
18.00 hod., kinosál Jupiter clubu

Konfuciánství na prahu nové doby – prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., orientalistka na FF Univerzity
Karlovy v Praze. Ředitelka Mezinárodního sinologického centra Ťiang Ťing-kuovy nadace při Karlově
univerzitě

Neděle 7. 6. 2015
17.30 hod., nádvoří zámku, v případě nepříznivého počasí kinosál Jupiter clubu
K biofilnímu obratu kultury – prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc., zabývá se filozofickými otázkami
civilizační krize, kterou chápe jako existenciální konflikt kultury s přírodou

18.15 hod., nádvoří zámku, v případě nepříznivého počasí kinosál Jupiter clubu
Příroda a kultura – jeden proces nebo dva – prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., přírodovědec,
filozof, esejista, básník a prozaik

Pondělí 8. 6. 2015
Vzpírá se kvantový svět mikročástic běžným pravidlům uvažování? – Mgr. Petr Dvořák, PhD., FÚ
Akademie věd České republiky v Praze, oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Introspekce – Juraj Hvorecký, PhD., FÚ Akademie věd České republiky v Praze, oddělení analytické
filozofie

Je duše jen funkcí mozku? – prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., emeritní profesor psychologie na
MU v Brně. Přednáší psychologii osobnosti, psychologii náboženství, selfmanagement atd.

Úterý 9. 6. 2015
Konce světa – prof. PhDr. Josef Krob, CSc., FF MU Brno, 2006 – 2014 děkan fakulty. Zabývá se
ontologií, filozofií ve sci-fi, filozofickými otázkami kosmologie, gnoseologií atd.

Konec světa v roce 2424? Tibetský buddhistický mýtus o Šambhale – doc. PhDr. Luboš Bělka,
CSc., Ústav religionistiky, Filozofická fakulta MU Brno

Středa 10. 6. 2015
18.00 hod., koncertní sál Jupiter clubu
Milan Kundera o Janáčkovi a hudbě 20. století – Miloš Štědroň, profesor FF MU Brno, muzikolog,
skladatel

Diskuze je uzavřena