Press "Enter" to skip to content

home cz

OMNIVOR

(2/18) Prestiž reformátora Ramadána je ta tam

Švýcarský náboženský intelektuál z rodiny prominentních egyptských islamistů, Tareq Ramadán, idol mladých frankofonních muslimů, celebrita se 2 milióny followery na FB, vůdčí osobnost reformního islámu, uznávaná i francouzskými intelektuály, definitivně ztrácí svou prestiž. Jeho systematický a argumentovaný příklon k sekulární Evropě, jímž vybízel muslimy, aby nežili na okraji společnosti ale angažovali se v ní jakožto občané i muslimové, byl doprovázen opatrnou formulací postojů ke zdrojům islámské tradice, jejichž platnost také uznával. Proto odmítl např. trest kamenování výzvou k jeho moratoriu, a ne přímým odsouzením, jak se od něj očekávalo ze strany francouzských sekularistů.  Těmi byl dlouho obviňován z dvojího jazyka: z liberální slupky a fundamentalistického jádra. Jeho veřejnou osobnost obestírá zásadní otázka, do jaké míry jsou tyto kontroverze důsledkem nedorozumění dvou odlišných myšlenkových systémů (sekulárního a náboženského), přičemž TR mohl představovat odvážné vykročení směrem k modernímu islámu, či, zda neformuluje moderní islámskou identitu jako inteligentní, konzervativně-politický konkurenční projekt sekulárnímu evropanství.

V únoru byl obviněn z dvojnásobného brutálního znásilnění. Zda se dopustil zločinů, či byl křivě nařčen, ukáže soud. Kontroverze kolem něj znovu zaplály: část veřejnosti jásá nad důkazy o svých dřívějších pochybnostech či slaví osvobozování muslimských žen, druhá už předem nařkla francouzský soudní systém z islamofobie a prohlásila TR nevinným. TR znásilnění odmítá a žaloval obě ženy z falešného obvinění. Pokud ale v médiích zmíněné důkazy z komunikace přes sociální sítě, vykreslující nemanželské vztahy, manipulace a zastrašování, jsou jen z části skutečné, TR už svou prestiž striktně morálního vzoru ztratil.

(1/18) Náboženství a moralita

Americká studie, vedená ve 13 zemích světa, ukázala, že většina lidí považuje ateisty za nemorální, a to i samotní ateisté.  Předsudky proti ateistům jsou silné u všech náboženství, slabé byly jen mezi respondenty na Novém Zélandě a ve Finsku. Obecně se náboženství spojuje s morálním jednáním. Pokud se někdo dopustil násilného činu, předpokládá se např., že byl ateista.

Existující vědecké studie, shrnuté v The Conversation, ale tento názor nepodporují. Nepotvrzuje se, že by náboženští lidé byli morálnější, než ateisté.  Náboženství mají různé a někdy konfliktní morální systémy; samotné doktríny jsou běžně v praxi přijímány opačně (zbožšťování Buddhy, sexuální morálka u katolíků) a nakonec, i ti, kdo zastávají nějaký názor, ho nutně nepraktikují. V pomoci potřebným, jak potvrzuje obecné, ale i experimentálním pozorování, nehraje religiosita nutně roli: pomáhají náboženští i ne nenáboženští lidé.

Náboženské jevy (volání k modlitbě, nedělní bohoslužba) má vliv, ale podle zmíněných dvou studií spíše krátkodobý. Víra v moralizujícího boha má také vliv na čestné jednání v transakcích, podobný vliv má ale i víra v právní stát.

ZÁPISNÍK - PRAVIDELNÉ ČTENÍ ZPOD POVRCHU DĚNÍ

POSLEDNÍ TEXTY