Press "Enter" to skip to content

BOSENSKÁ SETKÁVÁNÍ 2018

E

„EAST AND WEST“: STŘET STEREOTYPŮ

Studijní cesta do Sarajeva, Střední Bosny a do Hercegoviny

English version HERE

DATUM: předběžně 29.10-4. 11.

PLÁN CESTY PO DNECH:

 1. Ranní odjezd z Prahy, přespání v Bosně;
 2. Střední Bosna, návštěva historických měst a klášterů (včetně setkání s mnichy); večerní příjezd do Sarajeva
 3. Sarajevo a okolí: historická tour
 4. Celodenní seminář se studenty teologie a politologie
 5. Setkání s vybranými osobnostmi islámského společenského života
 6. Výlet do hor s průvodcem – podle počasí
 7. Návrat přes Mostar (setkání s místním aktivistou); přespání u moře v Chorvatsku
 8. Večerní příjezd do Prahy

 

LOGISTIKA: Doprava vy vypůjčené dodávce; ubytování v pronajatém apartmánu, evt. v klášteře. Strava: v levných fastfoodech a restauracích.

 

NÁKLADY: přibližně 3000 Kč na dopravu a ubytování; jídlo ve vlastní režii. Ceny jídla jsou nižší než v ČR (kromě piva).

 

OBSAH:

 • seznámení se multikulturní společností skrze návštěvy historických míst a hor s průvodcem a skrze intenzivní společenský kontakt
 • seminář se studenty teologie a politologie na téma Islám a Evropa
 • neformální debaty s představiteli náboženských a kulturních institucí; islámského hnutí mládeže; katolických disidentů
 • příprava na kurs Transformace islámu / Islám v Evropě / Soužití a multikulturalismus

 

TÉMA: East and West“: střet stereotypů. Jak vnímáme „my“ islám a „oni“ Západ. Co je pro „nás“ periferie Evropy a pro „ně“ Evropa a EU. Lze se vzájemně kritizovat i uznávat? Lze vnímat různé perspektivy na stejné problémy. Debaty se studenty islámské fakulty a politologie.

ÚČAST: výběrem : 8 účastníků (plus samodoprava).

 PODMÍNKY:

 • dobrá znalost angličtiny
 • účast na přípravném setkání v červenci či září (dohodneme doodlem podle možností všech zúčastněných)
 • krátká příprava literatury: každý účastník dostane dva články nebo dvě kapitoly (k historiei Bosny, k válce, k současné situaci, k islámu, s súfismu, k islamismu atd.), které přečte a poreferuje o nich během setkání
 • schopnost připravit si krátkou argumentaci na výše uvedené téma během přípravného setkání

ZÁJEMCI:

Výběr podle motivace a zájmu, vyjádřeného krátkou esejí na výše uvedené „téma“. Obsah volný, cení se originalita a projevený zájem (např. zmínkou o vlastní četbě, studiu, plánované seminárce, diplomce na dané téma atd.)

PŘIHLÁŠKY  

Pošlete mini-esej na ¾ stránky plus odstavec o sobě (celkově max. 1 stránka)  na email: zorahe@gmail.com

 POŘADATEL: Zora Hesová, Ústav politologie FF UK. Více info na convivio.cz.

 ZPRÁVA Z PŘEDCHOZÍ CESTY se studeny teologie v září 2016: http://convivio.cz/cs/adam-borzic-buh-a-lide-na-bosenske-ceste/

Diskuze je uzavřena